DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ & LOGISTICKÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE PBS 2023

OBSAH

 1. Datum a místo

 2. Instalace barů

 3. Parkování a doprava

 4. Počet návštěvníků

 5. Semináře

 6. Elektřina

 7. Sklenice a mytí

 8. Debaras

 9. Voda

 10. Dekorace

 11. Hudba

 12. Kouření

 13. Led

 14. Demontáž barů

 15. Vstupenky

 16. Sampling

 17. Zabezpečení

 18. Foto

 19. Celní úřad

 20. Podávání alkoholu nezletilým

 21. Odpovědnost za činnost vystavovatele


KONTAKTY

 • Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297, E gabriela.ponert@barlife.cz
 • Produkce - technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
 • Produkce – instalace a deinstalace barů – kontakt pro vystavovatele v době konání akce : Radek Šrott, T 602 166 850

1. Datum a místo

2. Instalace barů

 • Instalace barů proběhne v pondělí 27. 3. 2023 od 9 do 20 hodin a to v přesně předem domluvený časový slot.
 • Prosíme, kontaktujte Radka Šrotta (602 166 850) do 13. 3., pro naplánování času vašeho příjezdu.
 • Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a je nutné, aby vystavovatelé nepřekročili celkovou velikost zakoupené plochy. Používání výtahu pro cokoliv jiného mimo přepravu osob je majitelem objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

3. Parkování a doprava

 • Pro naložení a vyložení nákladu bude vyhrazeno místo, na které bude navádět personál organizátora v předem domluvený časový slot. Parkování na delší čas než vyložení nákladu na tomto místě není možné. V případě delšího parkování bez povolení a parkovací karty organizátora akce si organizátor vyhrazuje právo účtovat poplatek 8 000 Kč. Poplatek bude účtován společnosti, která má vystavovatelský prostor na Prague Bar Show. Prosíme o informování všech pracovníků, včetně obsluhy baru. 
 • Na celodenní parkování doporučujeme parkoviště v OC Nový Smíchov v bezprostřední blízkosti lokace.

4. Počet návštěvníků

 • Celkově očekáváme cca 2 000 návštěvníků, kteří budou přicházet i odcházet průběžně, tzn. mezi 11. a 20. hodinou. 

5. Semináře

 • Semináře budou probíhat na třech místech. Kapacita každého je cca 50 osob. Délka semináře je stanovena na maximálně 30 minut a prosíme o dodržení vymezeného času. Všechny prezentace budou odbavovány z režie. K dispozici je projekce (formát 16:9) a audio ozvučení s mikrofonem.
 • Organizátor nezajišťuje degustační sklenky pro případné ochutnávky a případné tlumočení z jiného jazyka. 
 • Podklady k seminářům:  Do 19. 2.2023 nutné dodat:  1) název semináře 2) jméno a funkce prezentujícího 3) fotografii 4) stručný obsah (pro katalog) Do 15. 3. 2023 nutné dodat: samotné prezentace k seminářům ve formátu PDF na gabriela.ponert@barlife.cz

6. Elektřina

 • El. zásuvka 230V/16A – 2 KW příp. s vyšší kapacitou je přivedena pouze k barům/expozicím vystavovatelů, které si připojení objednali před akcí. Na místě není možné měnit objednanou kapacitu el. připojení. 

7. Sklenice a mytí

 • Smyslem akce není volné rozlévání nápojů zdarma, ale degustace, proto doporučujeme přizpůsobit počet použitého druhu skla a velikosti degustačních vzorků pro návštěvníky. Každý vystavovatel si zajišťuje vlastní sklo, případně PVC. 
 • Mytí skla bude zajištěno pro vystavovatele, kteří si službu objednali před akcí. Sklenice budou průběžně vraceny na bary.

8. Debaras - odpady

 • Varianta 1 - máte objednanou službu Likvidace odpadu - po celou dobu akce (mezi 11. a 20. hodinou) zajišťuje odnos odpadu obsluha. Bude přistaven kontejner pro směsný odpad, který je možné využít. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků obsahu lahví do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů.

 • Varianta 2 - nemáte objednanou službu Likvidace odpadu - po celu dobu trvání akce bude přistaven kontejner pro směsný odpad, který je možné využít. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků obsahu lahví do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů. Vystavovatel je povinen po ukončení akce uklidit odpad a prázdné lahve do přistaveného kontejneru. 
 • Pro všechny vystavovatele - Úklid odpadu na barech po ukončení akce zajišťuje vystavovatel, který má dané místo v pronájmu. Nájemce je povinen vrátit pronajatou plochu v původním stavu bez odpadu na místě. Před odjezdem z akce prosíme o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí, kontaktní osoba Radek Šrott (602 166 850). V případě, že místo nebude předáno v původním stavu, si organizátor vyhrazuje právo účtovat poplatek 5 000 Kč za úklid. 

9. Voda

 • Pitná voda je k dispozici zdarma v lednicích partnera pitného režimu. Na WC je voda také pitná.

10. Dekorace

 • Zavěšování a lepení na zeď nebo stropy ve vnitřních prostorách není možné. Doporučujeme použít samostojné dekorace. Není možné použít lepení na podlahy. Veškeré dekorace, vybavení, doplňky apod. je možné umístit pouze v rámci pronajatého prostoru.
 • V případě poškození  si organizátor akce vyhrazuje právo účtovat náklady na uvedení do původního stavu. Poplatek bude účtován společnosti, která má vystavovatelský prostor na Prague Bar Show. 

11. Hudba

 • V případě, že budete používat na svém baru/stánku TV nebo audio zařízení, prosíme, respektujte okolní vystavovatele. Reprodukovaný zvuk nesmí převýšit hlasitost mluveného slova.

12. Kouření

 • Ve vnitřních prostorech ND kouření není povoleno. Kouření je možné pouze mimo areál.

13. Led

 • Pro vystavovatele je zajištěn prostoru konání akce na více místech led v kostkách a tříšť zdarma, celkem je k dispozici 1 tuna. 

14. Demontáž barů

 • Prague Bar Show končí ve 20:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen.
 • Demontáž barů je možná až po této hodině
 • Nájezd vozidel do dvora lokace se bude řídit podrobným časovým harmonogramem (bude domluveno s organizátorem na místě v den akce).
 • Upozorňujeme, že z technického hlediska není možný nájezd všech vozidel najednou. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00.
 • Používání výtahu je povolenou POUZE PRO PŘEPRAVU OSOB. Používání výtahu pro cokoliv jiného je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO majitelem objektu.

15. Vstupenky

 • Vstupenky pro vystavovatele - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 
 • Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem, tedy v 10:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy.
 • Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou - Každý vystavovatel může využít slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Cena vstupenky po slevě je 200 Kč + DPH. Vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. Počet vstupenek se slevou si objednejte nejpozději do 15. 3. 2023 u Gabriely Ponert. 
 • Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky lze zakoupit v předprodeji přes GoOut, případně v den konání akce na pokladně. (Pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu). Součástí vstupného je volný přístup na semináře. 

16. Sampling a hostesky

 • Rozdávat vzorky a alkoholické nápoje mimo vystavovateli objednaný prostor není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory jen bez vzorků alkoholu.

17. Zabezpečení

 • Za bary a jejich vybavení zodpovídá vystavovatel.

18. Foto

 • Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů je možné pouze po předchozí domluvě a objednání této služby za poplatek u organizátora předem. 

19. Celní úřad

 • Každý vystavovatel je povinen sám podat oznámení o distribuci alkoholu, a to minimálně 5 pracovních dní před akcí a to i v případě, že se nejedná o prodej, ale jen sampling.  
 • Formulář najdete zde . 
 • Oznámení lze podat i přes datovou schránku nebo osobně na podatelně celního úřadu pro hlavní město Prahu.
 • Doporučujeme mít na stánku kopii faktury za alkohol.

20. Podávání alkoholu nezletilým

 • Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatelů.

21. Odpovědnost za činnost vystavovatele

 • Pořadatel akce, spol. Linkman Media s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele na Prague Bar Show. Pořadatel zejména nenese odpovědnost za zaměstnance vystavovatele nebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se akce koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na akci a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí akce nebo pokynů pořadatele má pořadatel právo účast vystavovatele na Prague Bar Show bez náhrady ukončit.

KONTAKTY

 • Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297, E gabriela.ponert@barlife.cz
 • Produkce - technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
 • Produkce – instalace a deinstalace barů – kontakt pro vystavovatele v době konání akce : Radek Šrott, T 602 166 850

Linkman media s.r.o. 2023