DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ & LOGISTICKÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE PBS 2024

OBSAH

 1. Datum a místo

 2. Instalace barů

 3. Parkování a doprava

 4. Počet návštěvníků

 5. Semináře

 6. Elektřina

 7. Sklenice a mytí

 8. Debaras

 9. Voda

 10. Dekorace

 11. Hudba

 12. Kouření

 13. Led

 14. Demontáž barů

 15. Vstupenky

 16. Sampling

 17. Zabezpečení

 18. Foto

 19. Celní úřad

 20. Podávání alkoholu nezletilým

 21. Odpovědnost za činnost vystavovatele


KONTAKTY


1. Datum a místo

Pondělí 25. 3. 2024 od 11 do 20 hodin. 

Křižíkovy pavilony, Výstaviště

2. Instalace barů

Instalace barů proběhne v  neděli 24. 3. 2024 od 9 do 20 hodin a to v přesně předem domluvený časový slot. Prosíme, kontaktujte Radka Šrotta (602 166 850) do 1.3. 2024, pro naplánování času vašeho příjezdu. Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a je nutné, aby vystavovatelé nepřekročili celkovou velikost zakoupené plochy. 

Veškerý odpad spojený s instalací/deinstalací je třeba zase odvézt - přistavený kontejner bude k dispozici pouze na odpad produkovaný v v den akce.

3. Parkování a doprava

Pro naložení a vyložení nákladu bude vyhrazeno místo, na které bude navádět personál organizátora v předem domluvený časový slot. Parkování na delší čas než vyložení nákladu na tomto místě není možné. 

! DŮLEŽITÉ ! Po vjezdu do areálu bude od každého řidiče vybírána kauce 2.000,- V HOTOVOSTI. Tato kauce bude při dodržení odjezdu do 120 minut opět vrácena. Prosíme o předání této informace všem pracovníkům, včetně externích agentur a obsluhy baru. 

Na celodenní parkování je k dispozici placené parkoviště v ulici Za Elektrárnou nebo na parkovišti u bazénu Výstaviště.

4. Počet návštěvníků

Celkově očekáváme cca 2 000 návštěvníků, kteří budou přicházet i odcházet průběžně, tzn. mezi 11. a 20. hodinou. 

5. Semináře

Semináře budou probíhat v pavilonu E a jejich kapacita je 100 osob. Délka seminářů a další podrobnosti budou postupně doplňovány. Všechny prezentace budou odbavovány z režie. K dispozici je projekce (formát 16:9) a audio ozvučení s mikrofonem.

Organizátor nezajišťuje degustační sklenky/kelímky pro případné ochutnávky ani tlumočení z jiného jazyka. 

Podklady k seminářům:  Do 19. 2.2024 nutné dodat:  

 • 1) název semináře
 • 2) jméno a funkce prezentátora
 • 3) fotografii prezentátora
 • 4) stručný obsah semináře 

Do 15. 3. 2024 nutné dodat: samotné prezentace k seminářům ve formátu PDF na gabriela.ponert@barlife.cz

6. Elektřina

El. zásuvka 230V/16A – 2 KW příp. je přivedena na všechny expozice. Přípojka s vyšší kapacitou je přivedena pouze k barům/expozicím vystavovatelů, které si připojení objednali před akcí. Na místě není možné měnit objednanou kapacitu el. připojení. 

7. Sklenice a mytí

Smyslem akce není volné rozlévání nápojů zdarma, ale degustace, proto doporučujeme přizpůsobit druh skla a velikosti degustačních vzorků. Nově máme v nabídce možnost zapůjčení vybraného skla od organizátora stejně jako možnost objednat si předem plastové kelímky. Bližší informace u Gabriely Ponert, gabriela.ponert@barlife.cz. Zároveň bude možnost zakoupit si (omezené množství) plastových kelímků přímo na akci. Mytí skla bude zajištěno pro vystavovatele, kteří si službu objednali před akcí. Sklenice budou průběžně vraceny na bary a to i na bary, které si domluví pronájem skla.

8. Debaras - odpady

Po celou dobu akce (mezi 11. a 20. hodinou) zajišťuje odnos odpadu obsluha. Bude přistaven kontejner pro směsný odpad, který je možné využít. Prosíme vystavovatele o odlévání tekutých zbytků do vlastních přinesených nádob, ne do PVC pytlů. Stejně tak platí zákaz zbavování se ledu/ledové tříště vyléváním do odpadů nebo okolí pavilonů.

Pro všechny vystavovatele - Úklid odpadu na barech po ukončení akce zajišťuje vystavovatel, který má dané místo v pronájmu. Nájemce je povinen vrátit pronajatou plochu v původním stavu bez odpadu na místě. Před odjezdem z akce prosíme o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí, kontaktní osoba Radek Šrott (602 166 850). V případě, že místo nebude předáno v původním stavu, si organizátor vyhrazuje právo účtovat poplatek 5 000 Kč za úklid. 

9. Voda

Pitná voda je k dispozici zdarma v lednicích partnera pitného režimu. Na WC je voda také pitná.

10. Dekorace

Zavěšování a lepení na zeď nebo stropy ve vnitřních prostorách není možné. Doporučujeme použít samostojné dekorace. Není možné použít lepení na podlahy. Veškeré dekorace, vybavení, doplňky apod. je možné umístit pouze v rámci pronajatého prostoru.

V případě poškození  si organizátor akce vyhrazuje právo účtovat náklady na uvedení do původního stavu. Poplatek bude účtován společnosti, která má vystavovatelský prostor na Prague Bar Show. 

11. Hudba

V případě, že budete používat na svém baru/stánku TV nebo audio zařízení, prosíme, respektujte okolní vystavovatele. Reprodukovaný zvuk nesmí převýšit hlasitost mluveného slova.

12. Kouření

Vprostorech pavilonů není kouření povoleno. Kouření je možné pouze mimo areál.

13. Led

Pro vystavovatele je zajištěn v prostoru konání akce na více místech led v kostkách a tříšť zdarma, celkem je k dispozici 1 tuna. Led bude k dispozici ca 1 hod před zahájením akce. Led, který je k dispozici, je určen pro spotřebu při přípravě vzorků. Potřebujete-li větší množství ledu jako součást expozice, je třeba si takové množství zajistit zvlášť.

14. Demontáž barů

Prague Bar Show končí ve 20:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen.

Demontáž barů je možná až po této hodině. 

Nájezd vozidel k lokaci se bude řídit podrobným časovým harmonogramem (bude domluveno s organizátorem na místě v den akce).

Upozorňujeme, že z technického hlediska není možný nájezd všech vozidel najednou. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00.

15. Vstupenky

Vstupenky pro vystavovatele - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 

Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem akce, tedy v 10:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy.

Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou - Každý vystavovatel může využít slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Cena vstupenky po slevě je 200 Kč + DPH. Vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce.  Na e-mail kontaktní osoby bude s dostatečným předstihem zaslán podrobný návod na nákup vstupenek se slevou. 

Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky lze zakoupit v předprodeji přes GoOut, případně v den konání akce na pokladně - pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu. Součástí vstupného je volný přístup na semináře. AKCE JE URČENA PRO DOBORNOU VEŘEJNOST!

16. Sampling a hostesky

Rozdávat vzorky/alkoholické nápoje mimo vystavovateli objednaný prostor není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo pronajaté  prostory jen bez vzorků.

17. Zabezpečení

Za bary a jejich vybavení zodpovídá vystavovatel.

18. Foto

Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů je možné pouze po předchozí domluvě a objednání této služby za poplatek u organizátora předem. 

19. Celní úřad

Každý vystavovatel je povinen sám podat oznámení o distribuci alkoholu, a to minimálně 5 pracovních dní před akcí a to i v případě, že se nejedná o prodej, ale jen sampling.  

Formulář najdete zde . 

Oznámení lze podat i přes datovou schránku nebo osobně na podatelně celního úřadu pro hlavní město Prahu.

Doporučujeme mít na stánku kopii faktury za alkohol.

20. Podávání alkoholu nezletilým

Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatelů.

21. Odpovědnost za činnost vystavovatele

Pořadatel akce, spol. Linkman Media s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele na Prague Bar Show. Pořadatel zejména nenese odpovědnost za zaměstnance vystavovatele nebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se akce koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na akci a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí akce nebo pokynů pořadatele má pořadatel právo účast vystavovatele na Prague Bar Show bez náhrady ukončit.


KONTAKTY

Linkman media s.r.o. 2023